Διεργασίες και Τεχνολογία Προηγμένων Υλικών (ΔΤΠΥ)

14ος Κύκλος Σπουδών (2024-26)

Στην σύγχρονη εποχή, η Επιστήμη και η Τεχνολογία οδηγούνται σε διεπιστημονικές προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση προβλημάτων που δεν είναι δυνατόν να κατανοηθούν στα στενά πλαίσια της εκπαίδευσης από τα υπάρχοντα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Οι νέοι επιστήμονες, σήμερα παρά ποτέ, πρέπει να έχουν μία σφαιρικότερη αντίληψη και βαθύτερη γνώση στις επιστημονικές περιοχές που δραστηριοποιούνται ώστε να είναι αποδοτικότεροι στην εφαρμογή ή/και να δημιουργούν και να διαμορφώνουν την εξέλιξη του πεδίου στο μέλλον. Με την πρόθεση να καλυφθούν οι ανάγκες αυτές στο πεδίο των Υλικών, το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΠΣ) άρχισε να λειτουργεί από το 1998.

Διεργασίες και Τεχνολογία Προηγμένων Υλικών

Το Πρόγραμμα έχει διάρκεια 3 εξάμηνα και δέχεται φοιτητές κάθε δύο χρόνια. Οι σπουδές οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (M.Sc.) στις “Διεργασίες και Τεχνολογία Προηγμένων Υλικών”.
Η προκήρυξη εισακτέων νέου κύκλου ανακοινώνεται το Μάιο κάθε δύο έτη.
H επόμενη προκήρυξη του 14ου κύκλου θα ανακοινωθεί τον ερχόμενο Μάϊο (δείτε λεπτομέρειες στις Ανακοινώσεις).
Οι φοίτηση είναι με δίδακτρα.
Οι ώρες διδασκαλίας είναι απογευματινές, επιτρέποντας έτσι την παρακολούθηση και από εργαζόμενους φοιτητές.
Το Πρόγραμμα είναι Διατμηματικό. Στην οργάνωση και λειτουργία του συμμετέχουν τα Τμήματα Χημικών Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής, καθώς και το Τμήμα Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Στο πρόγραμμα διδάσκουν μέλη ΔΕΠ των συμμετεχόντων Τμημάτων, καθώς και Καθηγητές και Ερευνητές από άλλα Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα της Ελλάδας και του εξωτερικού.

.

Στόχοι του ΔΜΠΣ

• Εκπαίδευση σε βασικές κατευθύνσεις της τεχνολογίας προηγμένων υλικών και προετοιμασία διεξαγωγής διεπιστημονικής έρευνας σε προβλήματα αιχμής της σύγχρονης τεχνολογίας υλικών.
• Παραγωγή επιστημονικού δυναμικού και ανάπτυξη νέας τεχνογνωσίας στην περιοχή των προηγμένων υλικών (π.χ. πολυμερικά, κεραμικά, ηλεκτρονικά, μέταλλα/κράματα και σύνθετα/ενισχυμένα υλικά) καθώς και διεργασιών παραγωγής και χαρακτηρισμού τους.
• Διασύνδεση και συνεργασία των Ελληνικών Πανεπιστημίων, Ερευνητικών Κέντρων, και Βιομηχανίας στη γνωστική περιοχή της τεχνολογίας προηγμένων υλικών.

Σε ποιους αποφοίτους απευθύνεται:

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους

  • Πολυτεχνικών Σχολών και Τμημάτων Θετικών Επιστημών Πανεπιστημίων και αντίστοιχων Τμημάτων ΤΕΙ ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
  • Τμημάτων ΑΕΙ συγγενούς γνωστικού αντικειμένου ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, θετικής ή τεχνολογικής κατεύθυνσης, σε ποσοστό έως 20% των εισαγομένων φοιτητών.

 Με τον ίδιο ως άνω περιορισμό γίνονται κατ’ αρχήν δεκτές προς εξέταση και αιτήσεις υποψηφιότητας κατόχων τίτλων σπουδών λοιπών Τμημάτων ΑΕΙ.

 Τόσο σε νέους όσο και σε παλαιότερους αποφοίτους που επιθυμούν να επεκτείνουν/εξειδικεύσουν τις γνώσεις τους στα Προηγμένα Υλικά. Οι απογευματινές ώρες μαθημάτων διευκολύνουν τους εργαζόμενους φοιτητές.